Ilmakanavien laskeminen

Ennen ilmanvaihtojärjestelmien asennusta on tarpeen laskea kanavan pinta-ala. Kazanissa voit tehdä sen itse lähteä kotiin. Huolellinen suunnittelu ennen ostamista ja asennusta säästää turhista jätteistä ja tarpeettomista hermoista. Korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden aika on kallis, joten ei ole toivottavaa, että ilmanvaihtojärjestelmän asennus keskeytyy materiaalien tai komponenttien puutteen takia.

Siksi tarkka lasketaan Kazanin ilmakanavan alue hyödyttää varovaisia ​​ja kaukonäköisiä asiakkaita. Helppokäyttöinen ja hyvin intuitiivinen laskin auttaa sinua tekemään aluetta laskettaessa kanavan Kazanin itse, ja näet lopulliset kustannukset ilmanvaihtokanavien ja varusteet tarvitaan asentamisen ilmanvaihtojärjestelmän.

Kanavan poikkileikkauslaskimen laskeminen. Ilmakanavien laskeminen

 • Miksi sinun tarvitsee tietää ilmakanavien alueesta?
 • Kuinka laskea käytetyn materiaalin pinta-ala?
 • Ilmakanavien alueen laskeminen

Mahdollinen pölyn, vesihöyryn ja kaasujen saastuttamien ilman pitoisuus, suljetuissa tiloissa käytettävien elintarvikkeiden lämpökäsittelyn tuotteet edellyttävät ilmanvaihtojärjestelmien asennusta. Jotta nämä järjestelmät olisivat tehokkaita, sinun on tehtävä vakavia laskelmia, mukaan lukien ilmankanavien alueen laskenta.

Todettuaan ulos useita piirteitä esineen rakenteilla, kuten aloja ja tilavuuksia yksittäisiä huoneita, piirteet niiden toiminnan ja joukko ihmisiä, jotka ovat siellä, asiantuntijoita, käyttämällä erityistä kaavaa, voidaan asettaa ilmanvaihto- suorituskykyä. Tämän jälkeen on mahdollista laskea kanavan poikkipinta-ala, joka varmistaa sisäisen tilan ilmanvaihdon optimaalisen tason.

Miksi sinun tarvitsee tietää ilmakanavien alueesta?

Tilojen ilmanvaihto on melko monimutkainen järjestelmä. Yksi jakeluverkon tärkeimmistä osista on ilmakanavien kompleksi. Laadullisesta laskeminen sen kokoonpano ja työalue (kuten putket, ja yhteensä tarvittavan materiaalin valmistukseen ilma) riippuu paitsi oikeaan paikkaan huoneessa tai säästöjä, mutta mikä tärkeintä - optimaalinen parametrit ilmanvaihto varmistaa mukavan elinoloja miehen.

Kuva 1. Kaavasäiliön halkaisijan määrittäminen.

Erityisesti on tarpeen laskea alue siten, että tuloksena on malli, joka kykenee ohittamaan vaaditun ilman tilavuuden samalla, kun se täyttää muut nykyaikaisten ilmanvaihtojärjestelmien vaatimukset. Olisi ymmärrettävä, että alueen oikea laskeminen johtaa ilmanpainehäviöiden eliminointiin, saniteettitason noudattamiseen kanavien kautta virtaavan ilman nopeuden ja melutason suhteen.

Samalla tarkka kuva putkien käytössä olevasta alueesta mahdollistaa suunnittelun aikana sopivimman paikan ilmanvaihtojärjestelmän alla olevassa huoneessa.

Takaisin sisältöön

Kuinka laskea käytetyn materiaalin pinta-ala?

Optimaalisen kanavan alueen laskeminen riippuu suoraan sellaisista tekijöistä kuin yhdelle tai useammalle huoneelle toimitetun ilman tilavuus, sen liikkeen nopeus ja ilmanpaineen menetys.

Samaan aikaan, laskenta tarvittavan materiaalin määrää sen tuotantoa, riippuu poikkipinta-ala (mitat ilmastointikanavan) ja paljon tilaa, jossa raikasta ilmaa on tarkoitus injektoida, ja erityisesti ilmanvaihto- järjestelmissä.

Laskettaessa poikkileikkauksen arvoa on pidettävä mielessä, että mitä suurempi se on, sitä pienempi on ilman nopeus kanavan kanavien kautta.

Samalla tällaisella moottoritiellä on vähemmän aerodynaamista kohinaa, tarvitaan pienempi energiankulutus pakotettujen ilmanvaihtojärjestelmien toimintaan. Ilman kanavien alueen laskemiseksi sinun on sovellettava erityistä kaavaa.

Laskettaessa materiaalin kokonaispinta-alaa, joka on otettava kanavien kokoonpanon osalta, sinun on tiedettävä suunnitellun järjestelmän kokoonpano ja perusmitat. Erityisesti pyöreän ilman jakoputkiston laskemiseksi tarvitaan sellaisia ​​määriä kuin koko rungon halkaisija ja kokonaispituus. Samaan aikaan suorakulmaisten rakenteiden materiaalin määrä lasketaan kanavan leveyden, korkeuden ja kokonaispituuden perusteella.

Koko runko-osien materiaalivaatimusten yleisissä laskelmissa on otettava huomioon myös erilaisten kokoonpanojen hanat ja puoliläpiviennit. Niinpä pyöreän elementin oikeat laskelmat ovat mahdottomia tietämättä sen halkaisijaa ja pyörimiskulmaa. Materiaalin pinta-alan laskennassa suorakulmaisen muodon poistamiseksi ovat mukana komponentit kuten taivutuksen leveys, korkeus ja pyörimiskulma.

On huomattava, että jokaisessa tällaisessa laskelmassa käytetään omaa kaavaa. Useimmiten putket ja liittimet on valmistettu sinkitystä teräksestä SNiP 41-01-2003 (lisäys H) eritelmien mukaisesti.

Takaisin sisältöön

Ilmakanavien alueen laskeminen

Ilmanvaihtoputken kokoon vaikuttavat ominaisuuk- set, kuten tiloihin pumpputettu ilmavirta, virtauksen nopeus ja paineen taso seinämien ja muiden runko-osien osalta.

Riittämättömän laskematta kaikkia seurauksia on riittämätöntä vähentää päälinjan halkaisijaa heti, kun ilmanopeus kasvaa, mikä johtaa paineen nousuun koko järjestelmän koko pituudelle ja vastuksen alueilla. Putken liiallisen melun ja epämiellyttävän värähtelyn lisäksi sähköinen tietue lisää myös sähkönkulutusta.

Kuitenkin aina, kun pyritään poistamaan nämä puutteet, on mahdollista ja tarpeellista lisätä ilmanvaihtoaukon poikkileikkausta. Ensinnäkin tämä voidaan estää tilojen rajallisella kokoonpanolla. Siksi on tarpeen lähestyä putken pinta-alan laskentaa erityisen huolellisesti.

Tämän parametrin määrittämiseksi sinun on käytettävä seuraavaa erikoiskaavaa:

Sc = L x 2,778 / V, missä

Sc - laskettu kanava-alue (cm 2);

L on putken läpi liikkuvan ilman virtausnopeus (m 3 / h);

V - ilmansiirron nopeus ilmanvaihtopäätä pitkin (m / s);

2,778 - tekijäkerroin heterogeenisyys (esimerkiksi metriä ja senttimetriä).

Laskennan tulos - putken laskettu pinta - ala ilmaistaan ​​neliösenttimetreinä, koska asiantuntijoiden mielestä analysoitavina määrinä annetuissa mittayksiköissä.

Putken arvioidun poikkipinta-alan lisäksi on tärkeää muodostaa putken varsinainen poikkipinta-ala. Olisi pidettävä mielessä, että jokaisen osion pääosat - pyöreä ja suorakulmainen - hyväksytään oma erillinen laskentamenetelmänsä. Niinpä, kun kiinnitetään ympyränmuotoisen poikkileikkauksen varsinainen alue, sovelletaan seuraavaa erityistä kaavaa.

Talon ilmakanava oli "oikea", vaikka ilmanvaihtosuunnittelun vaiheessa tarvitsisi ilmakanavien aerodynaaminen laskenta.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavien kautta kulkevat ilmamassat hyväksytään sulkeutumattomina nesteinä laskennan aikana. Ja tämä on täysin hyväksyttävää, koska liian suuria paineita kanavissa ei muodostu. Itse asiassa, paine syntyy kitkaa ilman seinille kanavien, ja jopa silloin, kun paikallinen merkki vastuksia (näiden voidaan katsoa - Paine - kilpa-kenttä suunta muuttuu kytkettäessä / poistaminen ilmavirtaukset, kohteissa, joissa on asennettu ohjauslaitteita tai sama, jos ilmanvaihtokanavan halkaisija vaihtelee).

Kiinnitä huomiota! Aerodynaamisen laskennan käsitteessä on ilmaisuverkon jokaisen osan poikkileikkauksen määritelmä, joka varmistaa ilmavirtojen liikkeen. Lisäksi näiden liikkeiden aiheuttama injektio määritellään myös.

Monivuotisen kokemuksen mukaan voimme sanoa, että joskus jotkut näistä indikaattoreista tunnetaan jo laskennassa. Alla ovat tilanteet, joita usein esiintyy tällaisissa tapauksissa.

 1. Ilmanvaihtojärjestelmän poikkileikkauksen poikkileikkaus on jo tiedossa, sen on määritettävä tarvittava määrä kaasua, jota voidaan tarvita liikkumaan. Tämä tapahtuu usein niissä ilmastointijärjestelmissä, joissa poikkileikkausmitat perustuvat teknisiin tai arkkitehtonisiin ominaisuuksiin.
 2. Paine tiedämme jo, mutta sinun on määriteltävä verkon poikkileikkaus, jotta saadaan ilmastoitu huone, jossa tarvittava hapen määrä. Tämä tilanne liittyy luontaisen ilmanvaihdon verkostoihin, joissa jo olemassa olevaa painetta ei voida muuttaa.
 3. Mikään indikaattoreista ei ole tiedossa, joten meidän on määritettävä sekä pääpaine että poikkileikkaus. Tilanne esiintyy useimmissa tapauksissa talojen rakentamisessa.

Aerodynaamisen laskennan ominaisuudet

Tutustumme yleisiin menetelmiin tällaisten laskelmien suorittamiseksi edellyttäen, että sekä poikkileikkaus että paine eivät ole meille tiedossa. Välittömästi määrittelemme, että aerodynaaminen laskenta on suoritettava vasta sen jälkeen, kun vaaditut ilmamassamäärät on määritetty (ne kulkevat ilmastointilaitteen läpi) ja kunkin verkon likipitävät sijainnit suunnitellaan.

Ja laskennan tekemiseksi on tarpeen piirtää aksonometrinen kaavio, jossa on luettelo kaikista verkkoelementeistä sekä niiden tarkat mittasuhteet. Ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelman mukaan lasketaan ilmakanavien kokonaispituus. Tämän jälkeen koko järjestelmä jaetaan segmentteihin, joilla on homogeeniset ominaisuudet, joiden avulla (vain erikseen!) Ja ilmavirta määritetään. Jokaisen järjestelmän homogeenisten osien ominaispiirteet huomioon ottaen on suoritettava erillinen aerodynaaminen laskenta kanavista, koska kullakin on oma ilmavirtauksensa nopeus sekä pysyvä virtaus. Kaikki saadut indikaattorit on tehtävä edellä mainitussa aksonometrisessä järjestelmässä ja sitten, kuten olet todennäköisesti jo arvannut, on valittava tärkein valtatie.

Miten nopeuden määrittäminen ilmanvaihtokanavissa?

Kuten voidaan päätellä kaikesta edellä mainituista, tärkeimpänä linjana on valittava verkon peräkkäisten segmenttien ketju, joka on laajin; kun numerointi on aloitettava yksinomaan syrjäisimmältä alueelta. Mitä tulee kunkin osan (ja ilmavirran, osan pituuden, sarjanumeron jne.) Parametreihin, ne on myös syötettävä laskentataulukkoon. Sitten kun sovellus on tehty, poikkileikkauksen muoto valitaan ja sen mitat - mitat määritetään.

Mitä nämä lyhenteet ovat? Yritetään selvittää se. Joten meidän kaavassa:

 • LP on tietty ilmavirta valitulla alueella;
 • VT on nopeus, jolla ilmamassat liikkuvat tällä alueella (mitattuna metreinä sekunnissa);
 • FP - tämä on kanavan vaadittava poikkipinta-ala.

Mikä on luonteenomaista liikenopeuden määrittämisen aikana, on ensin ohjattava koko ilmanvaihtoverkon taloutta ja kohinaa koskevat näkökohdat.

Kiinnitä huomiota! Mukaan näin saatu osoitin (viitaten poikkileikkaus) on valittava kanava standardin arvoja, ja todellinen sen osa (lyhennetty Ff) tulisi olla niin lähellä kuin mahdollista, että lasketaan aikaisemmin.

Saatuaan vaaditun nopeuden indikaattorin, on tarpeen laskea, kuinka paljon paine järjestelmässä pienenee kitkan vaikutuksesta kanava-seinämiin (tätä varten olisi käytettävä erityistä taulukkoa). Mitä tulee paikalliseen vastustukseen kullekin sivustolle, ne olisi laskettava erikseen ja summattu sitten yleiseen indikaattoriin. Sitten, lisäämällä paikallista vastustuskykyä ja tappioita johtuen kitkaa, voit saada yleisen tappion tekijä ilmastointijärjestelmään. Tulevaisuudessa tätä arvoa käytetään laskettaessa vaadittua kaasumassan määrää ilmanvaihtokanavissa.

Aikaisemmin puhumme siitä, mitä ilmalämpöpumppu on puhuttu sen eduista ja käyttötarkoituksista, tämän artikkelin lisäksi suosittelemme, että tutustut tähän tietoon

Kuinka laskea paine ilmanvaihtoverkossa

Jokaisen yksittäisen osan odotettavissa olevan paineen määrittämiseksi on välttämätöntä käyttää kaavaa seuraavasti:

Hxg (PH-PB) = DPE.

Yritetään nyt selvittää, mitä kukin näistä lyhenteistä tarkoittaa. joten:

 • H tässä tapauksessa tarkoittaa kaivoksen suun ja ristin merkkien erotusta;
 • РВ ja РН on kaasun tiheyden indikaattori sekä ilmanvaihtoverkon ulkopuolella että sen sisällä (mitattuna kilogrammoina kuutiometriä kohden);
 • Lopuksi DPE on osoitus siitä, kuinka luonnollista käytettävissä olevaa painetta pitäisi olla.

Puhumme edelleen ilmakanavien aerodynaamisen laskennan. Sisäisen ja ulkoisen tiheyden määrittämiseksi tulisi käyttää vertailutaulukkoa, ja lämpötila-indeksi on otettava huomioon. Yleensä ulkolämpötila otetaan yleensä plus 5 astetta, ja riippumatta siitä, missä maan tietyllä alueella rakennustyöt suunnitellaan. Ja jos ulkolämpötila on alhaisempi, tulokseksi saadaan lisää injektio ilmanvaihtojärjestelmään, joka vuorostaan ​​ylittää tulevat ilmamassat. Ja jos lämpötila päinvastoin on korkeampi, päälinjan paine laskee tämän takia, vaikka tämä ongelma voidaan korvata avaamalla ikkunat / ikkunat.

Sikäli kuin tärkeimmät tavoitteet tahansa kuvatuista laskelma, se on valinta tällaisten kanavien, jossa tappiot segmentit (puhumme arvo (R * l *? + Z)) on alle nykyisen indeksi DPE tai, vaihtoehtoisesti vähintään yhtä suuri kuin häntä. Selkeyden lisäämiseksi annamme edellä kuvatun hetken pienen kaavan muodossa:

Nyt tarkemmin tarkastelemme, mitä tässä kaavassa käytetyt lyhenteet tarkoittavat. Aloitetaan lopusta:

 • Z tässä tapauksessa on indikaattori, joka osoittaa paikallisen vastuksen aiheuttaman ilmaliikenteen nopeuden pienenemisen;
 • ? - tämä arvo, tarkemmin sanottuna kerroin siitä, mitä seinien karheus rungossa on;
 • l on toinen yksinkertainen arvo, joka ilmaisee valitun osan pituuden (metreinä mitattuna);
 • Lopuksi R on kitkavammojen indeksi (mitattuna pascals per metri).

No, tällä lajitella, nyt löydämme hieman karheuden indeksistä (toisin sanoen?). Tämä indikaattori riippuu vain siitä, mitä materiaaleja käytettiin kanavien valmistuksessa. On huomattava, että ilmaliikenteen nopeus voi olla myös erilainen, joten tämä luku on otettava huomioon.

Nopeus - 0,4 metriä sekunnissa

Tässä tapauksessa karheusindeksi on seuraava:

 • kipsi vahvistusverkolla - 1,48;
 • kuona-kipsi - noin 1,08;
 • tavallisessa tiilessä - 1,25;
 • ja kinkkuosassa, vastaavasti, 1.11.

Nopeus - 0,8 metriä sekunnissa

Tässä kuvatut indikaattorit näyttävät tästä:

 • kipsille vahvistusverkolla - 1,69;
 • kuonakipsille - 1,13;
 • tavalliselle tiilelle - 1,40;
 • lopuksi hiutalohkolle - 1.19.

Hieman lisää ilmamassojen nopeutta.

Nopeus on 1,20 metriä sekunnissa

Tämän arvon osalta karheusindeksit ovat seuraavat:

 • kipsi vahvistusverkolla - 1,84;
 • kuona-kipsi - 1,18;
 • tavallisessa tiilessä - 1,50;
 • ja näin ollen kuonasbetonissa - jonnekin 1.31.

Ja viimeinen nopeusindikaattori.

Nopeus on 1,60 metriä sekunnissa

Täällä tilanne näyttää tältä:

 • kipsiin, kun käytetään vahvistusverkon karheutta 1,95;
 • kuonakipsille - 1,22;
 • tavallisten tiilien kohdalla - 1,58;
 • ja lopuksi hiutaleesta - 1.31.

Kiinnitä huomiota! Kanssa karheus tunneta, mutta on syytä huomata, toinen tärkeä seikka: on suotavaa ottaa huomioon hieman liikkumavaraa, vaihdelleet kymmenen viisitoista prosenttia.

Meillä on kyse yleisestä ilmanvaihdon laskennasta

Ilmakanavien aerodynaamisen laskennan huomioon ottamiseksi on otettava huomioon kaikki ilmanvaihtokanavan ominaisuudet (nämä ominaisuudet on lueteltu jäljempänä luettelon muodossa).

 1. Dynaaminen paine (määritelmää varten käytetään kaavaa - DPE? / 2 = P).
 2. Ilmamassojen kulutus (sitä merkitään kirjaimella L ja mitataan kuutiometreinä tunnissa).
 3. Paineen aleneminen sisäisten seinien ilmakitkasta johtuen (merkitty kirjaimella R, mitattuna pascalina metriä kohden).
 4. Kanavan läpimitta (tämän indikaattorin käyttää seuraavan kaavan mukaan: 2 * a * b / (a ​​+ b), tässä kaavassa arvot a, b ovat mitat kanavan poikkileikkaus ja mitataan millimetreinä).
 5. Lopuksi nopeus on V, mitattuna metreinä sekunnissa, kuten edellä mainittiin.

Mitä tulee tosiasialliseen toteutusjärjestykseen laskelmassa, sen pitäisi näyttää jotain tällaiselta.

Vaihe yksi. Ensin määritä vaadittu kanava-alue käyttäen alla olevaa kaavaa:

Ymmärtää seuraavat arvot:

 • F tässä tapauksessa on tietenkin alue, joka mitataan neliömetreinä;
 • Vpek - on toivottavaa ilman nopeus, mitattuna metreinä sekunnissa (kanavien hyväksytty nopeudella 0,5-1,0 metriä sekunnissa, siilo - noin 1,5 m).

Kolmas vaihe. Seuraava vaihe on määrittää kanavan sopiva halkaisija (merkitty kirjaimella d).

Vaihe neljä. Sitten jäljelle jäävät indikaattorit määritetään: paine (merkitty P: ksi), liikkeen nopeus (lyhennetty V) ja vastaavasti vähennys (lyhennetty R). Tätä varten on tarpeen käyttää d ja L: n mukaisia ​​nomogrammeja sekä vastaavia kertoimien taulukoita.

Viides vaihe. Käyttämällä jo erilaisia ​​kerrointitaulukoita (puhumme paikallisesta vastuksesta), sen on määritettävä, kuinka paljon ilman vaikutus heikkenee paikallisen resistanssin Z vuoksi.

Vaihe kuusi. Laskujen viimeisessä vaiheessa on määritettävä ilmanvaihtojärjestelmän jokaisen yksittäisen osan kokonaishäviöt.

Kiinnitä huomiota yhteen tärkeään kohtaan! Joten jos kokonaishäviöt ovat pienempiä kuin jo olemassa oleva paine, niin tällaista ilmanvaihtojärjestelmää voidaan pitää tehokkaana. Mutta jos menetykset ylittävät paineindeksin, voi olla tarpeen asentaa erityinen kaasuvipu kalvotilaan. Tämän kalvon ansiosta liiallinen pää sammuu.

Huomaa myös, että jos ilmanvaihtojärjestelmä lasketaan palvelut useita toimipaikkoja, jonka ilmanpaine on oltava erilainen, niin laskennan aikana toimii on tutkittava ja toimenpiteen alipaineen tai ylipaineen lisätään kokonaishäviö kuva.

Video - Kuinka tehdä laskelmat ohjelman avulla "VIX-STUDIO"

Ilmakanavien aerodynaaminen laskenta katsotaan pakolliseksi menettelyksi, joka on tärkeä osa ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelua. Tämän laskelman ansiosta on mahdollista selvittää, kuinka tehokkaasti huoneet tuuletetaan tietyn kanavan osassa. Ilmanvaihdon tehokas toiminta puolestaan ​​takaa talon elämisen maksimaalisen mukavuuden.

Esimerkki laskelmista. Tässä tapauksessa olosuhteet ovat seuraavat: hallintorakennus, jossa on kolme kerrosta.

Vaikka monet ohjelmat, monet parametrit määritellään vielä vanhanaikaisesti kaavojen avulla. Ilmanvaihdon, alueen, tehon ja yksittäisten elementtien parametrien kuormituksen laskenta tehdään järjestelmän laadinnan ja laitteiston jakelun jälkeen.

Tämä on vaikea tehtävä, jota vain ammattilaiset voivat tehdä. Mutta jos haluat laskea joidenkin ilmanvaihtoelementtien tai poikkileikkauskanavien alueen pieneen mökkiin, on todella mahdollista hallita itse.

Ilmansuojan laskeminen

Jos huoneessa ei ole myrkyllisiä päästöjä tai niiden tilavuus on hyväksyttävissä rajoissa, ilmanvaihto tai ilmanvaihtuvuus lasketaan kaavalla:

täällä R1 - yhden työntekijän ilmatilan tarve, kuutiometreinä tunnissa, n - pysyvien työntekijöiden määrä huoneessa.

Jos huoneen tilavuus työntekijää kohti on yli 40 kuutiometriä ja luonnollinen ilmanvaihto toimii, sinun ei tarvitse laskea ilmanvaihtoa.

Kotitalous-, terveys- ja liitännäiskäyttöön tarkoitettujen tilojen osalta vaarojen ilmanvaihdon laskeminen suoritetaan lentoliikenteen moninaisuuden hyväksyttyjen normien perusteella:

 • hallinnollisille rakennuksille (liesituuletin) - 1,5;
 • sali (piki) - 2;
 • kokoushuoneita jopa 100 ihmiselle, joiden kapasiteetti (arkistointi ja piirustus) - 3;
 • Lounget: tulo 5, poistoilma 4.

Teollisuustiloissa, joissa vaarallisia aineita päästetään jatkuvasti tai määräajoin ilmaan, ilmastoinnin laskenta tehdään vaarojen mukaan.

Ilmanvaihto vaaroille (höyryt ja kaasut) määritetään kaavalla:

täällä K - rakennuksessa esiintyvän höyryn tai kaasun määrä mg / h, K2 - höyryn tai kaasun sisältö ulosvirtauksessa, yleensä arvo on sama kuin MPC, k1 - kaasun tai höyryn pitoisuus virtauksessa.

Haitallisten aineiden pitoisuus sisäänvirtauksessa sallitaan jopa 1/3 MPC: stä.

Huoneissa, joissa ylimääräinen lämpö jakautuu, ilmakulutus lasketaan kaavalla:

täällä Gizb - ylimääräinen lämpö, ​​piirretty ulkopuolelle, mitattuna W: ssä, kanssa - spesifinen lämpö massa, c = 1 kJ, tyx - huoneesta poistetun ilman lämpötila, TN Virtauksen lämpötila.

Lämpökuorman laskeminen

Ilmanvaihdon lämpökuormitus lasketaan kaavalla:

kaavassa lämmön kuormituksen laskemiseksi ilmanvaihtoa varten VH - Rakenteen ulkoinen tilavuus kuutiometreinä, K - lentoliikenteen taajuus, TVN - rakennuksen lämpötila on keskitasoa, celsiusasteina, tnro - ulkolämpötila, jota käytetään lämmityksen laskemiseen, celsiusasteina, R - ilman tiheys, kg / kuutiometri, vrt - ilman lämpökapasiteetti, kJ / kuutiometriä Celsius-astetta.

Jos ilman lämpötila on alhaisempi tnro Ilmanvaihtotaajuus laskee ja lämmönkulutuksen katsotaan olevan yhtä suuri QB, vakio.

Jos ilmanvaihtoon kohdistuvan lämpökuorman laskeminen ei voi vähentää ilmanvaihtoa, lämmön kulutus lasketaan lämmityslämpötilasta.

Ilmanvaihdon lämmön kulutus

Ilmanvaihdon erityinen vuotuinen lämmönkulutus lasketaan seuraavasti:

kaavassa laskettaessa ilmanvaihdon lämmönkulutusta QO - rakenteen kokonaislämpöhäviö lämmityskauden aikana, Qb - kotitalouksien, qs - lämmön syöttö ulkopuolelta (aurinko), n - seinien ja kattojen lämpövoimakkuuden kerroin, E - vähennyskerroin. Yksittäisille lämmitysjärjestelmille 0,15, keskustaan 0,1, b - lämpöhäviökerroin:

 • 1.11 - tornirakenteisiin;
 • 1.13 - moniosastoisille ja monitoimisille rakennuksille;
 • 1,07 - rakennuksissa, joissa on lämmin ullakko ja kellari.

Ilmakanavien halkaisijan laskeminen

Halkaisijat ja poikkileikkaukset lasketaan järjestelmän yleisen rakenteen laatimisen jälkeen. Ilmastointikanavien halkaisijoiden laskennassa otetaan huomioon seuraavat parametrit:

 • Ilma (syöttö tai pakokaasu), jonka on kulkenut putken läpi tietyksi ajaksi, m3 / h;
 • Ilman liikkeen nopeus. Jos ilmanvaihtoputkien laskemisessa virtausnopeus on liian pieni, liian suuret poikkileikkaukset asennetaan, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Liiallinen nopeus johtaa tärinän ilmaantumiseen, lisääntyneeseen aerodynaamiseen häiriöön ja lisääntyneeseen laitteiden kapasiteettiin. Liitännän nopeus sivujohteessa on 1,5-8 m / s, se vaihtelee paikan mukaan;
 • Ilmanvaihtoputken materiaali. Halkaisijan laskennassa tämä parametri vaikuttaa seinien vastukseen. Esimerkiksi suurin vastus on musta teräs, jossa on karkeita seiniä. Siksi ilmanvaihtokanavan halkaisijan halkaisua on hieman nostettava verrattuna muovi- tai ruostumattomasta teräksestä annettuihin normeihin.

Taulukko 1. Ilmanvaihtoputkien optimaalinen ilmavirtausnopeus.

Tulevien kanavien läpijuoksu tunnetaan, ilmanvaihtokanavan poikkileikkaus voidaan laskea:

täällä v - ilmavirran nopeus, m / s, R - ilman kulutus, kuutiometriä / h.

Numero 3600 on aikakerroin.

tässä: D - ilmanvaihtoputken halkaisija, m.

Ilmanvaihteluelementtien alueen laskeminen

Ilmanvaihdon alueen laskeminen on välttämätöntä, kun elementit on valmistettu metallilevystä ja sinun on määriteltävä materiaalin määrä ja kustannukset.

Ilmanvaihdon alue lasketaan elektronisilla laskimilla tai erityisohjelmilla, joista monet löytyvät Internetistä.

Annamme useille taulukoille suosituimmista ilmanvaihto-elementeistä.

Kuinka tehdä oikea laskenta ilmakanavien alueelta

Ilmanvaihto on keskeisessä asemassa optimaalisen mikroilmaston luomisessa kotona. Oikein suunniteltu ilmanvaihtojärjestelmä varmistaa pilaantuneen ilman, haitallisten kaasujen, höyryjen ja pölyn poistamisen tilojen ulkopuolella, jotka vaikuttavat asuinalueella asuvien ihmisten terveyteen. Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelussa tehdään valtava määrä laskelmia, joissa otetaan huomioon monet tekijät ja muuttujat.

Ilmanvaihtojärjestelmän suorituskyvyssä ilmakanavilla on tärkeä rooli, nimittäin niiden pituus, poikkileikkaus ja muoto. On erittäin tärkeää, että kanavien poikkileikkauksen laskenta suoritetaan oikein, koska riippuu siitä, antavatko ilmakanavajärjestelmän riittävän ilman, ilman virtauksen ja ilmanvaihtojärjestelmän häiriöttömän toiminnan kokonaisuudessaan. Ilmakanava-alueen pätevän laskennan vuoksi ilmavirtojen tuottama tärinä ja aerodynaaminen kohina ovat sallitun normin mukaisia.

Voit laskea ilmakanavan alueen luonnolliselle ilmanvaihtojärjestelmälle kolmella tavalla:

 • Hae ammattilaisille. Laskenta tehdään laadullisesti, mutta kalliiksi.
 • Tee itsenäinen laskelma käyttämällä kaavoja, joilla lasketaan erityiset ilman häviöt, gravitaatioventtiili, ilmakanavien poikkileikkaus, kaavamenetelmä ilmamassan liikkumisnopeudelle savuissa, kitkamäärien ja resistanssin määritys.
 • Käytä online-laskinta.

Jotta voit käyttää online-laskinta, sinun ei tarvitse olla insinöörikoulutusta tai maksamaan rahaa, kirjoita tarvittavat tiedot kussakin laskentakentässä ja saavu- daksesi oikean tuloksen.

Kanavien poikkileikkausten itsenäisen laskennan menetelmä

 1. Ilmakanavan aerodynaamisten ominaisuuksien määrittäminen luonnollisella ilmavirralla.

Pgr - painovoima poistoilmajärjestelmän kanavissa, Pa;

L - alueen arvioitu pituus, m.

Luonnon motivaatio välttämätön yhteys parametrit painovoiman paineita virtauskanavia parantaminen indikaattoreita kitka ja paikallisen vastuksen, jotka tapahtuvat tiellä ilmavirran huppu suun imu akselit, eli yhtälö 1, jossa Σ (RLN + Z) - laskettu painehäviö paikallisen vastuksen ja kitkan pituus ilmakanavista lasketun ilmamassan liikkeen suuntaan.

 1. Painovoiman veden määrän määrittäminen

h - ilmapylvään korkeus m;

pn - ilmamassan tiheys huoneen ulkopuolella, kg / m3,

pb - ilmamassan tiheys huoneessa.

 1. Kanavan poikkipinta-ala määritellään kaavalla

S - arvioitu kanavan poikkipinta-ala cm 2

L - ilmavirta kanavan läpi, m 3 / h

V - ilmamäärän nopeus kanavassa, m / s,

2 788 - kerroin mittojen sopimiseksi.

 1. Kanavien todellinen poikkipinta-ala määritellään kaavalla:

S = π * D / 400 - pyöreille kanaville

S = * B / 100 suorakaiteen muotoisille kanaville

S - todellinen poikkipinta-ala, cm 2

D - pyöreän kanavan halkaisija, mm

ja B - suorakulmaisen putken leveys ja korkeus, mm.

 1. Kanavaverkon vastuksen laskemiseksi käytä kaavaa:

R - erityiset kitkamäärät tuuletusverkon tietyssä osassa

L - kanavan pituus.

Ei - kanavan osan paikallisten tappioiden kertoimien summa

V2 - ilmansiirron nopeus kanavaosassa

Laskin ilmanvaihdon komponenttien laskemiseen ja valitsemiseen

Laskurin avulla voit laskea ilmanvaihtojärjestelmän perusparametreja tuuletusjärjestelmien laskennassa kuvatulla tavalla. Käyttämällä sitä voit määrittää:

 • Järjestelmän suorituskyky, joka palvelee jopa 4 huonetta.
 • Ilmakanavistojen ja ilmajohtoreiden mitat.
 • Ilman verkon kestävyys.
 • Ilmanlämmitin ja sähkön arvioidut kustannukset (sähkölämmitin).

Seuraavassa laskentamalli auttaa sinua selvittämään, miten laskinta käytetään.

Esimerkki ilmanvaihdon laskemisesta laskimella

Tässä esimerkissä osoitamme, kuinka lasketaan 3-huoneen huoneiston, jossa on kolme elämää (kaksi aikuista ja yksi lapsi), toimituksen tuuletus. Iltapäivällä joskus heidän luokseen tulevat sukulaiset, joten olohuoneessa voi olla pitkään jopa viisi henkilöä. Asuntojen enimmäismäärät ovat 2,8 metriä. Huoneparametrit:

Makuuhuoneen ja lapsen kulutusmäärät on asetettu SNiP: n suositusten mukaisesti - 60 m³ / h per henkilö. Olohuoneessa rajoitamme itseämme 30 m³ / h, koska monet huonehenkilöt ovat harvinaisia. SNiP: n mukaan tämä ilmavirta on sallittu luonnollisen tuuletuksen omaaville tiloille (ikkuna voidaan avata ilmanvaihdolle). Jos asetetaan olohuoneen ilman kulutus 60 m³ / h per henkilö, tarvittava kapasiteetti tähän huoneeseen olisi 300 m³ / h. Sähkön hinta tämän ilman määrän kuumentamiseksi olisi erittäin korkea, joten teimme kompromissin mukavuuden ja talouden välillä. Ilmankeräyksen laskemista monista eri huoneista valitsemme miellyttävän kaksoisilmanvaihtoa.

Pääkanava on suorakulmainen jäykkä, oksat - joustava melutaso (tämä ilmakanavien yhdistelmä ei ole yleisin, mutta valitsimme sen esittelykäyttöön). Tuloilman edelleen puhdistamiseksi otetaan käyttöön EU5-hiilipölysuodatin (lasketaan verkon vastus saastuneilla suodattimilla). Ilmakanavien ilmanopeudet ja sallitut melutaso säleillä säilyvät ennallaan kuin suositellut arvot, jotka on asetettu oletusarvoiksi.

Aloitetaan laskenta laatimalla kaavio ilmajärjestelmästä. Tämä piiri antaa meille mahdollisuuden määrittää kanavien pituuden ja kierrosten määrän, jotka voivat olla sekä vaaka- että pystysuorissa tasoissa (meidän on laskettava kaikki käännökset suorissa kulmissa). Joten meidän järjestelmä:

Ilmanjakeluverkon vastus on yhtä suuri kuin pisimmän osan vastus. Tämä jakso voidaan jakaa kahteen osaan: pääkanavaan ja pisin haara. Jos sinulla on kaksi haaraa suunnilleen samaa pituutta, sinun on määritettävä, kenellä on suurin vastustuskyky. Tätä varten voimme olettaa, että yhden kierroksen vastus on yhtä suuri kuin 2,5 metrin resistanssi kanavalla, suurin vastus on haara, jonka arvo (2,5 * kierrosluvun + kanavan pituus) on suurin. Jotta voidaan erottaa kaksi osaa reitistä, on välttämätöntä määrittää eri tyyppiset ilmakanavat ja erilaiset ilmanopeudet pääosalle ja haaroille.

Järjestelmässämme kaikkiin oksistoihin on asennettu tasapainotuskaasut, joiden avulla voit säätää jokaisen huoneen ilmavirtaa mallin mukaisesti. Niiden vastustuskyky (avoimessa tilassa) on jo otettu huomioon, koska tämä on vakioelementti ilmanvaihtojärjestelmästä.

Pääkanavan pituus (ilmanottoaukosta haaraan huoneeseen nro 1) on 15 metriä, tällä alueella on 4 kierrosta suorassa kulmassa. Pituus Tuloilmalaitteeseen ja ilmansuodatin ei voida ottaa huomioon (vastustuskyky tutkitaan erikseen), ja vastus äänenvaimennin voidaan pitää vastuksen ilmakanavan samanpituisia, eli vain laskea se osa pääkanavan. Pisin haaran pituus on 7 metriä, sillä on 3 käännöstä suorassa kulmassa (yksi sivupinnassa, yksi kanavassa ja yksi sovittimessa). Siksi olemme määrittäneet kaikki tarvittavat alustavat tiedot ja nyt voimme edetä laskutoimituksiin (kuvakaappaus). Laskennan tulokset on esitetty taulukossa:

Laskennan tulokset tilojen mukaan

Ilman kanavien online-laskimen laskeminen

laskin

Ilmakanavien ja muotoiltujen tuotteiden laskennassa voit laskea kaikkien tuotantotilojen tai laitosten määrittelyn. Saatavana olevat pyöreät ja suorakulmaiset galvanoidun ja mustan teräksen ilmakanavat sekä erilaiset muotoilutuotteet.

Laske kustannukset ja kerää määrittely kahdella tavalla:

 • käyttäen vain pinta-alaa;
 • käyttämällä kaikkia muuttujia klikkaamalla "Tiedän elementin mitat".

Pinta-alan käyttö

Materiaalista, paksuudesta, poikkileikkauksesta ja alueesta riippuen laskin laskee yksikkökustannukset neliömetriltä.

Käytä kaikkia muuttujia klikkaamalla "Tiedän elementin koon"

Laskin laskee kunkin yksittäisen elementin kustannukset tarkasti elementin materiaalin, paksuuden, osan ja lisäparametrien mukaan (korkeus, leveys, pituus jne.).

Käytä painiketta "Laske" - lisätäksesi useita eri elementtejä määrittelyyn. Voit tallentaa spesifikaation tai lähettää sen sähköpostitse.

Ilmanvaihtokanavien ja liitososien laskeminen: suunnittelemme ilmanvaihtojärjestelmän

Asunnon ilmanvaihdolla on tärkeä rooli, joka tukee ihmisen tarvitsemaa mikroilmastoa. Se, miten oikein se on suunniteltu ja toteutettu, riippuu talon asukkaiden terveydestä. Projektia ei kuitenkaan ole vain. On erittäin tärkeää, että lasketaan hengitysteiden parametrit oikein. Tänään puhumme sellaisesta työstä kuin ilmanvaihtokanavien ja muotoiltujen tuotteiden laskeminen, mikä on välttämätöntä asunnon tai yksityisen talon oikealle ilmastolle. Opimme laskemaan ilmanopeuden kaivoksissa, mikä vaikuttaa tähän parametriin, ja analysoimme myös mitä ohjelmia voidaan käyttää tarkempien laskelmien avulla.

Lue artikkelista:

Mikä on laskenta ilmakanavien ja muotoiltujen tuotteiden alueelle

Ilmanvaihtojärjestelmien oikea muotoilu on vain puolet taistelusta. Jos teet virheen kanavien kvadratuurin laskemisessa, saat päinvastaisen vaikutuksen: on ihanteellinen suunnitelma, mutta ilman ulosvirtausta tai sisäänvirtausta ei ole. Tällaiset väärinkäytökset voivat johtaa siihen, että tiloissa on korkea kosteus, joka johtaa sienen, homeen ja epämiellyttävän hajun esiintymiseen.

Kaapeliparametrien laskemiseen tarvittavat tiedot

Ilman kanavien pinta-ala voidaan laskea eri parametrien mukaan. Se voi olla:

 • Saniteetti- ja hygieniavaatimukset (SanPiN);
 • elävien ihmisten määrä;
 • tilojen pinta-ala.

Tällöin laskelmat suoritetaan koko asunnolle kokonaisuutena ja jokaisessa huoneessa. Tietojenkäsittelyä on erilaisia. Voit käyttää kaavoja, joita tarkastelemme tänään nykyisessä artikkelissa, mutta helpoin tapa on käyttää erityistä verkkolaskua ilmakanavien pinta-alalle. Se sisältää jo kaikki tarvittavat algoritmit ja kaavat. Toinen ohjelmaprojekti on inhimillisen tekijän puuttuminen - sinun ei tarvitse huolehtia laskennasta.

Miten lasketaan kanava-alue kaavojen avulla

Jotta kaikki laskelmat voidaan suorittaa oikein, sinun on ensin määritettävä muotoiltujen tuotteiden poikkileikkaus. Ne voivat olla:

 • neliön tai suorakulmion muodossa:
 • pyöreä (harvemmin soikea).

Tarkastellaan, mitä kaavoja sovelletaan eri laskutoimituksiin. Aloitetaan neliön tai suorakaiteen muotoisilla tuotteilla.

Kuinka lasketaan suorakaiteen muotoisen osan kanava-alue: kaavat ja dekoodausmerkintä

Oikean ilmanvaihdon edellyttämä hengitysteiden kaava on melko yksinkertainen:

S = A × B, jossa

 • S- pinta-ala, m²;
 • - laatikon leveys, m;
 • Vuonna - korkeus, m.

Pyöreällä kanavalla on hieman erilainen tilanne.

Ilmanvaihtojärjestelmä koostuu monista yksityiskohdista, joista jokaisen on otettava huomioon laskelmissa

Pyöreän kanavan alueen laskeminen: laskelmien vivahteet

Pyöreillä tuuletusakselilla on parempi läpivirtaus - ilman ei tapahdu esteitä. Lisäksi pyöreiden osien kokoaminen on paljon helpompaa kuin neliö tai suorakulmainen. Alueen laskelmat suoritetaan käyttäen kaavaa:

S = π × D 2/4, missä:

 • S- pinta-ala, m²;
 • π - vakioarvo 3,14;
 • D - halkaisija, m.

Ilmanvaihdon muoviset kanavat.Artikkelissa tarkastelemme tuotteiden tyyppiä ja kokoa, kuinka lasketaan huoneen ilmakanava ja muut parametrit, asennuksen salaisuudet.

Ilmakanavien muotoisten osien laskeminen - miten se tuotetaan ja mitä on otettava huomioon

Ilman kanavien ilman erityisohjelmaa käytettävien liitososien laskemista voi tehdä vain kokeneet suunnittelutyöntekijät. Nykyään eri laitosten koko yksiköt pyrkivät parantamaan laskentiohjelmia, jotka pystyvät laskemaan ilmakanavien ja muototuotteiden pinta-alan jopa millimetriin ottaen huomioon pienimmät muutokset taipumien ja muiden vivahteiden kulmissa.

Internetissä löydät monia vastaavia ohjelmia, jotka voivat tehdä laskelmia pienin virhein. Ja samankaltaiset laskimet tulevat ulos lähes päivittäin. Ne antavat paitsi laskea tarvittavat parametrit myös pyyhkiä kaikki kanavan yksityiskohdat. Monet kysyvät - mistä se on? Tässä korkean teknologian aikakaudella on tällainen innovaatio kuin 3D-tulostin. Tietokoneessamme lähetämme ilmanvaihdon pyyhkimisen ja tuloksena saamme ihanteellisesti säädetyt tuuletuskanavat tarvittaviin parametreihin.

Muotoillut kanaviston osat - ne voivat olla moninaisia

Painos Seti.guru tarjoaa arvostetun lukijan käyttämään online-laskinta ilmakanavien ja muotoiltujen tuotteiden alueen laskemiseen. Kaikki, mitä tarvitset käyttäjältä, on syöttää pyydetyt parametrit oikein asianmukaisiin kenttiin ja klikkaa Laske-painiketta. Loput ohjelmat toimivat sinulle.

Kuinka lasketaan kanavan poikkileikkaus neliömetreinä

Ilmanvaihtojärjestelmän tämän parametrin laskemisessa tapahtunut virhe voi olla hengenvaarallinen. Vaadittavan indeksin väheneminen johtaa väistämättä paineen lisääntymiseen kaivoksissa, mikä tarkoittaa, että ulkomaalainen rumina on ärsyttävää. Tämä tarkoittaa sitä, että laskelma on tehtävä huolellisesti, eikä pienintäkään yksityiskohtia tarvitse puuttua pyöristettämättä lukuja. Neliömetrien laskeminen tehdään kaavalla:

S = L × k / v, jossa

 • S - poikkipinta-ala, m²;
 • L - ilman kulutus, m³ / h;
 • K- nopeus, jolla ilmavirta liikkuu, m / s;
 • w- laskentakerroin, joka on 2,778.
Tarjonta ilmanvaihto - tämä tietyn tiedon läsnä ollessa voidaan tehdä omilla käsillä

Ilman nopeuden laskeminen kanavassa: miten se tehdään

Näille laskelmille käytetään kaavaa:

w = L / 3600 × S, jossa

 • L - ilman kulutus, m³ / tunti;
 • S- ilmanvaihtokanavan osa, m².

On kuitenkin hyödyllistä myös tietää lentoliikenteen moninaisuus, mikä on yksi tärkeimmistä parametreista. Yksinkertaisesti sanottuna tämä on ilman määrä, joka on läpäistävä 1 m 3 tunnissa. Voit käyttää olemassa olevia taulukoita, mutta niiden sisältämät tiedot on keskiarvo, joten kaavan mukaiset itsenäiset laskelmat ovat paljon tarkempia. Laskennalle on tarpeen tuntea huoneen tilavuus m 3: ssä (W) ja laskettu huoneilman tilavuus tunnissa (V). Tässä tapauksessa käytetään seuraavaa kaavaa:N = V / W.

Noin 20-25 vuotta sitten ohjelmat olivat sellaisia ​​- tietokoneohjelmia voidaan vain unelmoida

Online-laskin tarvittavan kanavan poikkileikkauksen laskemiseksi

Kuinka laskea ilmanpaineen menetys suorissa osissa

Tämän parametrin laskemiseksi sovelletaan kaavaa, joka on hieman monimutkaisempi kuin edellisissä:

P = R × L + Ei × V2 × Y / 2, missä:

 • P- ilmanpaine kanavassa;
 • R - kitkan puristuspaineen menetys kanavassa;
 • L - ilmanvaihtoakselin pituus;
 • EI- painehäviöiden summa paikalliselle vastukselle (taivut, siirtymät, oksat jne.);
 • V - ilman nopeus ilmanvaihtojärjestelmässä;
 • Y - ilmamassan tiheys kanavalla.
Mitä lyhyempi luonnollisen tuuletuksen tuotos, sitä pahempaa on ilmanvaihto

Tuuletus omilla käsillä yksityisessä talossa.Mitä tarvitaan, millaisia ​​järjestelmiä ja ohjeita niiden oikeaan asennukseen, eri huoneiden ilmanvaihdon vivahteisiin, ammattilaisten suosituksiin - kaikki tämä materiaaliimme.

Kanavaverkon ja sen laskelmien vastus

Älä odota laskevan verkon resistanssia itse. Tällainen työ on mahdollista vain ohjelmien kanssa. On myös epätodennäköistä löytää sopiva, erittäin tarkka laskenta verkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluat saada tarkan tuloksen, sinun on otettava yhteyttä suunnittelutoimistoihin.

Tässä on paljon vaikeuksia. Kestävyys luo paitsi haaran kulmat. Neliön tai suorakaiteen muotoinen poikkileikkaus lisää myös ilmanvastusta. Tämä parametri määrittää, kuinka tuulettimen on oltava pakotetun ilmavirran vuoksi.

Kuinka laskea kanavan ja varusteiden materiaalien määrä

Ei ole mitään järkeä laskea materiaalien määrää käsin - kestää melko paljon aikaa, ja laskettaessa on helppo tehdä virheitä. Internetissä on monia ohjelmia, jotka tekevät sen automaattisesti automaattitilassa. Riittää vain ladata projekti. Jotkin samankaltaiset ohjelmat voivat laskea muotoiltujen osien lukumäärän jopa perustietojen mukaan.

Joten tietokoneohjelma hajottaa projektin ja laskee muotoiltujen elementtien lukumäärän

Lämmittimen verkossa: mitä se on ja kuinka laskea sen teho

Jos tuuletus on suunniteltu, niin talvella ilman lämmitystä ei voi tehdä. Nykyaikaisissa järjestelmissä voit säätää tuulettimen toimintaa, joka auttaa kylmällä kaudella. Virtauksen tehon vähentämisellä saavutat paitsi energiansäästöt pienemmällä tuulettimenolla, mutta myös ilman, lämmittimen kautta kulkiessa, se on lämpimämpää. Kuitenkin ulkoilman lämmityslämpötilan laskeminen on edelleen välttämätöntä. Ne on tuotettu kaavalla:

ΔT = 2,98 × P / L, missä:

 • P - lämmittimen virrankulutus, jonka pitäisi nostaa ilmaa katolta 18 ° C: seen (W);
 • L - Tuulettimen kapasiteetti (m 3 / h).

Yhteenvetona

Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu ja sen jälkeinen asennus on aikaa vievää prosessia, joka ei aina ole mahdollista omalla toiminnallasi. Tällainen työ vaatii erityistä tietämystä ja taitoja. Tietenkin tänään on monia ohjelmia, jotka auttavat suunnittelemaan ilmanvaihtokanavia, mutta ne eivät voi korvata teknistä ajattelua. Paras vaihtoehto on antaa kaikelle työstä alusta loppuun todelliset ammattilaiset. Mutta ongelma on se, että nykyään suunnittelutoimistot ovat alkaneet näkyä, työntekijät, jotka eivät täysin tunne tekniikkaa. Vaikka samanlainen tilanne havaitaan muilla teollisuudenaloilla. Tästä syystä, ennen kuin luotat yritykseesi kehittämään kotitalouden ilmanvaihtojärjestelmäprojektia, yritä tutustua siihen mahdollisimman paljon. Ihannetapauksessa se viestii asiakkaidensa kanssa, joiden kodeissa on jo asumiskelpoisia. Vain tässä tapauksessa voidaan toivoa odottamastasi tulosta.

Vain oikein suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihtojärjestelmä sallii asua talossa mukavasti

Ilmakanavien ja muotoiltujen tuotteiden alueen laskeminen: tehokkaat menetelmät

Ennen ilmanvaihtoyhteyden asennusta on tarpeen laskea ilmakanavien ja muotoiltujen tuotteiden pinta-ala. Tämä suorituskyky riippuu järjestelmästä, joten kaikki laskelmat edellyttävät vakavaa lähestymistapaa. Tähän mennessä on olemassa kaksi päätavoitetta, joilla lasketaan kaikki tarvittavat arvot tulevalle ilmateille. Heistä ja niistä keskustellaan tässä artikkelissa.

Henkilökohtaisen muokkauskokemuksen puuttuessa voit käyttää kyseisten yritysten palveluita

Mikä on laskenta ilmakanavien ja muotoiltujen tuotteiden alueelle

Tuuletusviestintä on monimutkainen rakenne, johon kuuluvat paitsi putket myös suuri määrä lisäliitäntäelementtejä. Monet kuluttajat ovat kiinnostuneita kysymyksestä siitä, miten löytää putkialue ennen tiedon ostamista ja asentamista.

Erilaisia ​​liitäntäelementtejä ilmanvaihtoon

Kiinnitä huomiota! Oikeiden laskelmien suorittaminen mahdollistaa tarvittavan materiaalin määrän määrittämisen ilmanjakeluverkon järjestämiseksi. Näin voit säästää taloutta ja asentaa optimaalisen järjestelmän tiettyyn huoneeseen ottaen huomioon sen ominaisuudet.

Katsotaan, mitkä muut parametrit vaikuttavat kanavien alueella:

 • kuljetettavan ilman määrä;
 • liikkuvien ilmamassojen nopeus;
 • tiiviys;
 • melutaso;
 • energiakustannukset.

Ilmanvaihdon asennuksen edellyttämien arvojen määrittämiseksi on suositeltavaa kuulla asiantuntijoita. Ne auttavat luomaan ilmanjakeluverkon optimaalisen suunnittelun, mutta tämä edellyttää tiettyjä kustannuksia. Haluttaessa materiaalin ja muiden laskelmien laskenta voidaan tehdä itsenäisesti. Tätä varten on useita tapoja.

Asennetaan kanava huoneeseen

Kanavien laskentamenetelmät: kaavat ja online laskimet

Ilmanjakeluverkko vaikuttaa huoneen mikroilmaston laatuun. Tämän järjestelmän päätehtävänä on poistaa vanhentunut ilma, joka vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen. Ennen kuin aloitat viestin asennuksen, sinun on luotava yksityiskohtainen hanke. Joten miten lasket alueen putken?

Yksi alueen laskenta ei periaatteessa riitä suunnittelemaan optimaalista ilmajärjestelmää. Muita tärkeitä parametreja, jotka vaativat huomiota, ovat esimerkiksi putkien muoto, liitäntäelementtien lukumäärä, poikkileikkausindeksi ja niin edelleen.

Jos haluat luoda projektin itse, sinun on käytettävä yhtä seuraavista kahdesta suosituimmasta menetelmästä:

 • kaavojen käyttö;
 • laskenta online-laskimessa.

Ennen kaikkien ilmanvaihtoaostojen ostamista sinun on laskettava alue kaavojen avulla säästääksesi varoja

Ensimmäinen menetelmä on monimutkaisempi, sillä kaikki eivät voi käyttää oikein kaavaa. Toinen suosittu vaihtoehto on käyttää online-laskinta ilmanvaihtokanavien laskemiseen. Tämä menetelmä on yksinkertainen, sillä laskutoimitusten suorittamiseen tarvitset vain tietyn verkon parametrit ja ohjelma tekee kaiken puolestasi.

Suorakulmion kehän laskeminen kaavojen avulla

Erityisiä kaavoja käytetään määrittämään vaaditut arvot mahdollisimman tarkasti. Tämä menetelmä ei kuitenkaan sovellu kaikille, koska se on melko vaikeaa ja kestää paljon aikaa. Jos haluat laskea poikkileikkauksen, sinun täytyy tietää kaksi tärkeää numeroa. Ensimmäisen on vastattava kuljetetun ilman vähimmäismäärää ja toista - sen nopeutta.

Hyödyllistä tietoa! On tärkeää muistaa, että poikkipinta-ala on keskeinen parametri. Se määrittää nopeuden, jolla ilmamassat liikkuvat viestinnän kautta. Tällöin voidaan jäljittää seuraava säännöllisyys: mitä suurempi poikkileikkaus on, sitä pienempi verkon nopeus. Kanavan kvadratuurin laskemiseksi voit myös käyttää useita menetelmiä kerralla, jotta voit verrata tuloksia.

Laskelmat putken asennusta varten voidaan tehdä joko itsenäisesti tai erityisen laskimen avulla

Ilman jakelurakenteet, joilla on suuri poikkipinta-ala, vaikuttavat myös kokonaisäänitasoon, mikä pienentää sitä. Myös sähkökustannukset pienenevät tässä tapauksessa. Laajamittaisen ilmanvaihdon asennukseen tarvitaan kuitenkin enemmän materiaalia, aikaa ja vaivaa.

Putken poikkileikkauksen laskennassa rakenteen muoto on tärkeä rooli. Tämän indikaattorin mukaan suorakulmaiset ja pyöreät tuotteet erotetaan toisistaan. Edellisillä ei ole sellaisia ​​suuria läpivirtauksia kuin jälkimmäiset, koska ne aiheuttavat suurempaa vastustuskykyä ilmavirtaan. Joissakin tilanteissa niiden käyttö on kuitenkin perusteltua. Esimerkiksi ne sopivat hyvin sisätiloihin (ne on asennettu päätypäisiin työpintoihin sekä huonekaluihin).

Suorakulmion muotoisen tiedonsiirto-osan neliön kaava lasketaan seuraavasti:

S = L x 2,778 / V, missä:

L - kulutetun ilman määrä (m³ / h);

V - ilmamassansiirtonopeus (m / s);

2,778 on vaadittu suhde.

Tuuletusputki - yksi ilmanvaihtojärjestelmän elementeistä

Ja myös kaavan avulla on mahdollista määrittää tämän tyyppisen ilmakuljetusverkon todellinen poikkipinta-ala:

S = A × B / 100, missä:

S - todellinen alue vastaava indikaattori;

Internetissä voit löytää muita kaavoja, joiden avulla voit laskea suorakulmion alueen. Tällaisissa laskelmissa asiantuntijat suosittelevat hyvin varovaisuutta ja osoittavat kaikki arvot vaatimusten mukaisesti.

Ympyrän alueen laskeminen kaavojen avulla

Pyöreitä ilmakuljetuslinjoja erottaa niiden yksinkertainen asennus ja suuri läpäisykyky. Tämä putkiston muoto mahdollistaa liikkuvien ilmavirtojen vastustamisen. Viestintäparametrien valinta riippuu kuluttajien yksilöllisistä mieltymyksistä, tilojen ulkoasuista ja itse järjestelmästä.

Ilmanjakeluverkkoa laskettaessa on otettava huomioon yksi tärkeä sääntö. Materiaalien säästämiseksi rivien pituuden tulisi olla mahdollisimman pieni, mutta järjestelmän on vastattava sille annettuja tehtäviä. Pyöreän kanavan pinta-ala riippuu kuljetetun ilman määrän ja sen nopeudesta. Alueen laskemisessa käytetty kaava näyttää samalla tavoin kuin suorakulmaisille järjestelmille (S = L x 2,778 / V).

Mitä suurempi putken poikkipinta-ala on, sitä vähemmän kohinataso

Varsinainen alue määritellään puolestaan ​​seuraavasti:

S = 3,14 x D2 / 400, missä:

S - todellinen alue vastaava indikaattori;

D on viestinnän halkaisija;

3,14 - matemaattinen vakio (Pi: n määrä).

Hyödyllistä tietoa! On olemassa erityisiä sääntelyasiakirjoja, joiden avulla voit vertailla putkenosien mittoja vaadittavien parametrien kanssa. Tämä mahdollistaa sopivan kanavan koon määrittämisen helposti. Tunnetuimpia näistä asiakirjoista ovat rakennusmääräykset ja määräykset (SNiP).

Kun ympyrän alueen laskemisen viimeiset vaiheet suoritetaan, on suositeltavaa ottaa huomioon tiettyjä ehtoja. Esimerkiksi kunkin suoran osan poikkileikkausmitat on otettava erikseen. Laskelmissa on käytettävä ilmavirtaan kohdistuvaa vastustuskykyä. Asiantuntijat myös neuvoo aloittamaan projektin tekemisen tärkeimmistä kanavista.

Usein ilmamassojen liikkumisnopeus ylittää suositeltavat parametrit, jotka vaikuttavat melutasoon järjestelmän käytön aikana. Tämän ongelman ratkaisemiseksi pääsääntöisesti lisää pääkanavan laipan elementin halkaisijaa. Voit myös ostaa erikoislaitteita - äänenvaimentimia.

Rahan säästämiseksi on tarpeen tehdä linjojen pituus mahdollisimman pieneksi

Jos itse lasketaan ongelmia, on suositeltavaa hakea teknistä apua. Kanavan alueen laskeminen annetaan parhaiten toimivaltaiselle organisaatiolle.

Ilman kanavien alueen laskeminen: laskin

Online-laskin on ilmainen sovellus, jonka voit helposti löytää Internetistä selaimen hakukoneella. On joitain ohjeita, joiden avulla voit ymmärtää tämän ohjelman käyttämisen vivahteita.

Ensinnäkin on syytä muistaa, että kaikki tarvittavat geometriset parametrit on välttämättä merkitty millimetreinä. Näin voit suorittaa tarkimman kanavan alueen laskennan. Verkkolasista käytetään myös kytkentäelementtien (esim. Adapterien) ja deflektorien mittojen määrittämiseen.

Joissakin tapauksissa hanke laaditaan ottaen huomioon saumojen määrä. Voit tehdä tämän erityisellä ikkunalla, joka on pääsääntöisesti luettelon lopussa. Sinun on valittava ja annettava vastaava numero. Ilmaliikenneverkon parametrien laskemiseksi voidaan käyttää murtoarvoja. Sitten älä unohda pistettä, jolla on erotusmerkki.

Älä unohda sisällyttää laskelmiisi ilmanvastuksen indeksiä

Kun olet täyttänyt kaikki kentät, klikkaa painiketta "Laske". Ohjelman on annettava välittömästi annetut parametrit vastaavat arvoa. Niinpä online-laskimen käyttö on yksinkertainen ja nopea tapa määrittää viestinnän kvadratuuri.

Tällaisten yksinkertaisten ohjelmien avulla voidaan määrittää paitsi kanavan poikkileikkauksen parametrit myös muita indikaattoreita. Laskimen avulla voit selvittää liikkuvien ilmamassojen nopeuden, vastuksen ja paineen menetys järjestelmässä sekä suorittaa laskennan kanavan lämpöeristyksestä.

Algoritmi ilman nopeuden laskemiseksi kanavassa

Laske ilmavirta käyttämällä erityisiä taulukoita tai kaavoja. On tärkeää tietää etukäteen monimuotoisuusindeksi. Se määrittää ilman määrän, joka tarvitaan normaalin ilmanvaihdon varmistamiseksi 1 m³ huoneen tunnissa. Tässä tapauksessa on myös erityisiä taulukoita, mutta niiden arvot ovat usein pyöristettyjä. Siksi asiantuntijat suosittelevat, että tämä luku määritetään itsenäisesti kaavojen avulla.

Huoneen ulkoasusta riippuen tarvittavat viestintäparametrit asetetaan

Harkitse kaavaa, jolla ilmankerroin lasketaan:

N = V / W, missä:

N - monimuotoisuus (k-kertaa kertaa / h);

V - huoneeseen saapuva tuoreen ilman määrä 1 tunti (m³ / h);

W - huoneen tilavuus (m³).

Aiheeseen liittyvä artikkeli:

Muovinen ilmanvaihto omalla kädellä, PVC, polyuretaani, polypropeeni, tuuletus muovi-ikkunoille.

Hyödyllistä tietoa! Optimaalinen nopeusmittari useimmille kotitalousjärjestelmille on 3-4 m / s.

Kanavan aerodynaamisen laskennan suorittamiseksi tarvitaan useita arvoja, kuten kerrointa, huoneen tilavuutta ja kanavan leikkausaluetta. Tässä tapauksessa kaavalla on seuraava muoto:

V = L / 3600 x S, missä:

V - ilmamassojen liikkumisnopeus (m / s);

L - käytetyn ilman määrä (m³ / h);

S on putken poikkipinta-ala (cm² tai m²).

Venttiilit voidaan asentaa pyöreisiin kanaviin, jotta normaalin lentoliikenteen nopeus säilyy

On tärkeää sanoa, että lentoliikenteen nopeus riippuu kahdesta lisäparametrista: melutasosta ja värähtelykertoimesta. Laskettaessa nopeutta kanavassa on otettava huomioon nämä tekijät ja suunniteltava järjestelmä SNiP: n mukaisesti.

Vinkkejä ilmakanavien vastuksen laskemiseen

Ilma, joka liikkuu ilmanvaihtoputkien läpi, tuntee vastarintaa. Erityisesti se koskee suorakulmainen viestintä. Ilmavirran normaalin nopeuden ylläpitämiseksi järjestelmään asennetun puhallinpumpun on pumpattava korkea paine. Kun se putoaa viivaan, tuulettimen suorituskyky heikkenee. Siten hengitysteiden kanavan vastuksen laskeminen on välttämätöntä venttiilin valitsemiseksi.

Resistenssin tarkka määritelmä on melko vaikea tehtävä. Tämä johtuu siitä, että se vaatii erillisiä laskelmia jokaiselle suunnittelijalle. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa hakea teknistä apua asiantuntijoille. Suunnitteluosasto pystyy nopeasti määrittämään kaikki tarvittavat arvot. Tämä johtuu siitä, etteivät ihmiset suorita laskelmia, vaan erityinen ohjelmistopaketti.

Mitä suurempi putkissa oleva vastus, sitä pienempi on ilman nopeus ja sitä suurempi puhallinlähtö

Ilmaliikennevälineiden vastuksen itsemäärääminen vie liian kauan. Se edellyttää erityisten kaavioiden ja taulukoiden käyttöä. Lisäksi inhimillinen tekijä voi vaikuttaa lopputulosten tarkkuuteen. Ilman kanavista ja liittimiä ei tässä tapauksessa suositella, mutta niiden käyttö on parempi kuin manuaalinen laskenta.

Kiinnitä huomiota! Vastuksen standardiarvot ilmajakeluviestinnässä ovat 75-100 Pa huoneistoissa, joiden pinta-ala vaihtelee 50-150 m². Näissä tiedoissa otetaan huomioon tyypillinen ilmanopeus (3-4 m / s).

Vastuksen kerroin ei ole riippuvainen ilmanvaihtoverkon ylläpitämien huoneiden lukumääristä. Sen vaikuttavat viestinnän suunnittelun piirteet. Erityisen tärkeä parametri on järjestelmän pituus.

Ilmanvaihtojärjestelmä laajamittaisessa tuotannossa

Painehäviön määrittäminen ilmakanavien alueen laskemisen jälkeen

Laskettuaan putken alueen, ilman nopeuden ja vastuksen suunnittelun suunnittelussa, on mahdollista laskea helposti painehäviö. Tämä luku vaikuttaa puhaltimen tehon valintaan. Se lasketaan pascalissa (Pa). Voit laskea sen käyttämällä seuraavaa kaavaa:

P = R x L + Ei x V2 x Y / 2, missä:

R - spesifinen paineen aleneminen johtuen kitkasta ilmavirtojen ja kanava - seinien vuorovaikutuksen aikana (Pa / m);

L - lentoliikenteen viestinnän osan pituus (m);

V - ilmamassan liikkeen nopeus sen järjestelmän kohdalla, jolle laskeminen tehdään (m / s);

Y on ilman tiheys (kg / m³);

Ei on numeerinen mitta paikallisten painehäviöiden summasta.

Kitkan (R) paineen menetys voidaan helposti määrittää käyttämällä profiilin referenssikirjallisuutta. Kerroin Ei on suoraan suhteessa sen alueen ominaispiirteisiin, joille laskenta suoritetaan.

Esimerkki ilmanvaihtojärjestelmän asennuksesta huoneeseen

Kuinka laskea putken alue: muotoillut tuotteet

Muodostettujen viestintäelementtien vaadittujen arvojen määrittämiseksi on edullista käyttää online-laskinta. Tämä menetelmä on nopein, mikä ei edellytä ammattitaitoa. Koko järjestelmän suorituskyky riippuu aputuotteiden määrästä ja geometrisista ominaisuuksista. Kunkin käsikohtaisen laskennan suorittaminen on erittäin vaikea tehtävä, jota voi hallinnoida vain teknisen taustan omaava henkilö.

On syytä huomata, että jopa insinöörit käyttävät tällaisia ​​laskelmia käyttäen erityisiä taulukoita ja arvoja. Ilmakanavien muotoisten tuotteiden laskemiseksi käytetään erityisohjelmia, joiden avulla suunnittelijat toimivat.

Harkitse yleisimpiä laitteita, joita käytetään ilmaliikennevälineissä:

 • peruuttamisesta;
 • halkaisijan sovitin;
 • sovitin lomakkeeseen;
 • T-kappale (suorakulmainen tai pyöreä);
 • haara S-kirjaimen muodossa (ankka);
 • sateenvarjo.

Laskimen avulla kaikki tarvittavat laskelmat voivat olla jopa henkilö, jolla ei ole teknistä koulutusta

Jokainen edellä mainituista elementeistä on erittäin tärkeä rooli järjestelmässä ja vaatii erillisen laskennan. Internetissä ei ole vaikeaa löytää online-laskinta, jonka avulla voit laskea ilmajärjestelmän liittimiä. Tärkein asia, jota vaaditaan tällaisen laskelman tekijältä, on tarkkaavaisuus.

Ilmakanavien ja -laitteiden laskentaan sisältyy useita perus- geometrisia ja fysikaalisia parametreja. Tämä toiminta on suoritettava epäonnistumattomana ennen ilmanvaihtojärjestelmän asennusta. Kaavojen ymmärtämisen jälkeen voit määrittää kaikki tarvittavat arvot tulevaa viestintää varten ilman rahaa. Muista, että asiantuntijat kykenevät selviytymään tästä tehtävästä paljon nopeammin, ja tässä tapauksessa virheiden todennäköisyys on vähäinen.